Řídící systém NORMIK NK5x0

   Mikroprocesorové řídící jednotky řady NORMIK NK5x0 jsou koncipovány jako modulární. Konkrétní řídící jednotka se skládá ze základní vany, která obsahuje desku s centrálním řídícím procesorem, vnitřní část napájecího zdroje a zároveň slouží jako nosič pro potřebný nosič modulů.

   Centrální řídící procesor jednak vykonává vlastní regulační algoritmus, zpracovává požadavky obsluhy a dále zajišťuje komunikaci s moduly a případně s nadřazeným centrálním počítačem.

   Inteligentní moduly slouží jako přípojná místa pro akční, měřící, signalizační či jiné prvky, které se vyskytují v řízeném technologickém celku. Zajišťují elektrické přizpůsobení, galvanické oddělení a další zpracování signálů a komunikují s centrálním řídícím procesorem.

V současné době se dodávají 2 modely řídících jednotek řady NK5x0:

NK500NK510řada modulů různých typů.


Řídící jednotka NORMIK NK500

   Jednotka NK500 je určena pro řízení rozsáhlých technologických celků.

   Maximální počet modulů v základní vaně je 8, další až 4 moduly lze přidat při rozšíření základní vany o 1 nebo 2 nosiče modulů.

   Řídící jednotka je v provedení pro umístění do rozvodnice, základní vana i nosiče modulů jsou kovové, což zvyšuje odolnost proti rušení.

   Na čelním panelu jednotky jsou umístěny následující prvky:
 • 4 pojistky napájecího zdroje
 • konektor pro připojení technologického terminálu, který slouží obsluze k místnímu ovládání
 • konektor pro připojení komunikačního adaptéru, pomocí kterého lze jednotku připojit do sítě s centrálním počítačem a dalšími jednotkami systému NORMIK
 • 3 LED indikující přítomnost jednotlivých napájecích napětí
 • 4 LED pro indikaci stavu řídící jednotky
 • přepínač BLK pro povolení/zákaz zápisu do chráněné části paměti
   V dolní části základní vany jsou přístupné svorkovnice všech osazených modulů.

   Programové vybavení jednotky je v paměti EPROM a lze je rozdělit na 2 části - základní programový systém a aplikační program. Základní programový systém zajišťuje všechny standardní funkce jednotky jako je styk s obsluhou, zpracování vstupních signálů z modulů a vysílání výstupních signálů, výpočet velikosti akčního zásahu podle žádané a skutečné hodnoty regulaované veličiny, ukládání archivovaných údajů apod.
Aplikační program realizuje vlastní algoritmus řízení připojené technologie podle požadavků projektanta včetně reakce na nestandardní stavy - poruchy a havárie.

Stáhněte si aktuální katalogové listy ve formátu PDF Na začátek ...
 

Řídící jednotka NORMIK NK510

   Jednotka NK510 je určena pro řízení menších technologických celků při zachování výhod modulárního systému, tedy především možnosti použít typy modulů podle konkrétní potřeby.

   Koncepčně je tato jednotka odvozena od typu NK500; obsahuje stejnou desku centrálního řídícího procesoru a samozřejmě využívá stejnou řadu modulů. Velikost základní vany byla zmenšena tak, že pojme modul napájecího zdroje, který je nedílnou součástí vany, a 4 volitelné moduly.

   Řídící jednotka je v provedení pro umístění do rozvodnice, základní vana i nosiče modulů jsou kovové, což zvyšuje odolnost proti rušení.

   Na čelním panelu jednotky jsou umístěny následující prvky:
 • konektor pro připojení technologického terminálu, který slouží obsluze k místnímu ovládání
 • konektor pro připojení komunikačního adaptéru, pomocí kterého lze jednotku připojit do sítě s centrálním počítačem a dalšími jednotkami systému NORMIK
 • 4 LED pro indikaci stavu řídící jednotky
 • přepínač BLK pro povolení/zákaz zápisu do chráněné části paměti
   V dolní části základní vany jsou přístupné svorkovnice všech osazených modulů.

   Programové vybavení jednotky je analogické jako u jednotky NK500.

Stáhněte si aktuální katalogové listy ve formátu PDF Na začátek ...
 

Moduly systému NK5x0

   Moduly systému NK5x0 lze v zásadě rozdělit do 2 skupin:
 • vstupní/výstupní moduly, které zajišťují připojení jednotlivých snímacích a akčních prvků řízené technologie a jsou osazeny v základní vaně řídící jednotky
 • podpůrné moduly, které nějakým způsobem rozšiřují základní možnosti řídící jednotky. Některé z těchto modulů jsou umístěny v základní vaně řídící jednotky, některé jsou umístěny mimo ni. Příkladem může být komunikační adaptér, pomocí kterého lze řídící jednotku zapojit do systému s centrálním počítačem a dalšími jednotkami systému NORMIK.
   Moduly systému NK5x0 jsou koncipovány jako inteligentní s vlastním procesorem; od centrálního počítače přijímají povely a naopak mu předávají zpracovaná data. Tato koncepce inteligentních modulů zásadně redukuje požadavky na výkon centrálního řídícího procesoru. To umožňuje řídícím jednotkám řady NK5x0 zvládnout i řízení rozsáhlých technologických celků s velkým počtem vstupů a výstupů při zachování výhodného poměru cena/výkon.

   Společnou vlastností všech modulů je důsledné galvanické oddělení vazebních obvodů (na které jsou připojeny prvky řízené technologie) od vlastní elektroniky modulu na straně vstupní stejně jako na straně výstupní, protože moduly komunikují s centrálním řídícím procesorem po galvanicky oddělené sběrnici. Tato koncepce dvojího galvanického oddělení sice klade zvýšené nároky při návrhu desek plošných spojů, ale zásadním způsobem zvyšuje spolehlivost systému a odolnost vůči rušivým impulzům.

 
  M5.03 V/V
modul
3-místný sedmisegmentový displej
Modul obsahuje 3-místný displej k zobrazování až 8 zvolených hodnot.
  M5.04 V/V
modul
Triakové výstupy
Modul obsahuje 8 triakových spínacích prvků s pracovním napětím 24 V.
  M5.05 V/V
modul
Analogové výstupy
Modul obsahuje 6 analogových napěťových výstupů 0 až 10 V.
  M5.06 V/V
modul
Triakové výstupy
Modul obsahuje 12 triakových spínacích prvků s pracovním napětím 24 V.
  M5.07 V/V
modul
Kontaktní vstupy
Modul obsahuje 8 kontaktních beznapěťových vstupů.
  M5.08 V/V
modul
Analogové vstupy Ni1000
Modul obsahuje 7 vstupů pro teploměry Ni1000 s dvouvodičovým připojením.
  M5.09 V/V
modul
Analogové vstupy
Modul obsahuje 8 analogových napěťových vstupů 0 až 10 V.
  M5.12 podpůrný
modul
Technologický terminál
Jedná se o komunikční terminál pro ovládání řídící jednotky určený k zabudování do dveří rozvodnice. Obsahuje podsvícený dvouřádkový maticový LCD displej, osmitlačítkovou membránovou klávesnici a 3 signalizační LED.
  M5.13 V/V
modul
Analogové výstupy
Modul obsahuje 6 analogových napěťových výstupů 0 až 10 V.
  M5.15 V/V
modul
Kontaktní vstupy
Modul obsahuje 15 kontaktních beznapěťových vstupů.
  M5.16 V/V
modul
Kombinovaný modul 2
Modul obsahuje 4 vstupy pro teploměr Ni1000 s dvouvodičovým připojením a 3 analogové napěťové vstupy 0 až 10 V.
  M5.18 V/V
modul
Kombinovaný modul 3
Modul obsahuje 2 analogové napěťové výstupy 0 až 10 V a 6 triakových spínacích prvků s pracovním napětím 24 V.
  NK012 podpůrný
modul
Komunikační adaptér
Jedná se o komunikační adaptér k řídící jednotce, který ji umožňuje začlenit do komunikační sítě s centrálním počítačem a dalšími jednotkami systému NORMIK.
  NK015 podpůrný
modul
Komunikační adaptér k PC
Adaptér umožňuje připojení řídících jednotek k centrálnímu počítači v komunikační síti.
 

Stáhněte si aktuální katalogové listy ve formátu PDF Na začátek ...