Řídící jednotka NORMIK NK2000

   Zatímco řídící jednotky řady NORMIK NK5x0 jsou koncipovány jako modulární, řídící jednotka NORMIK NK2000 je kompaktní konstrukce s pevným počtem a typy vstupů a výstupů. Jednotka se skládá ze dvou desek plošných spojů - desky vstupů a výstupů a desky centrálního procesoru.

   Centrální řídící procesor vykonává vlastní regulační algoritmus, zpracovává požadavky obsluhy a případně zajišťuje komunikaci s nadřazeným centrálním počítačem.

   Řídící jednotka je v provedení pro umístění do rozvodnice na lištu, skříňka jednotky je kovová, což zvyšuje odolnost proti rušení.

   Vstupy a výstupy:
  • 6 kontaktních optotriakových výstupů pro spínání ~24 V
  • 4 analogové výstupy 0 až 10 V
  • 7 analogových vstupů
  • 6 kontaktních vstupů pro vstupní signál 0 V / ~24 V
   V horní i dolní části vany jsou přístupné svorkovnice pro připojení vstupů a výstupů.

   V dolní části vany jsou dále umístěny konektory CANON pro připojení technologického terminálu TT2, komunikačního adaptéru NK012 a konfigurační paměti EEPROM. Dále je zde přepínač pro blokování části paměti RAM proti přepisu.

   Programové vybavení jednotky je v paměti EPROM a lze je rozdělit na 2 části - základní programový systém a aplikační program. Základní programový systém zajišťuje všechny standardní funkce jednotky jako je styk s obsluhou, zpracování vstupních a výstupních signálů, výpočet velikosti akčního zásahu podle žádané a skutečné hodnoty regulované veličiny, ukládání archivovaných údajů apod.
Aplikační program realizuje vlastní algoritmus řízení připojené technologie včetně reakce na nestandardní stavy - poruchy a havárie.
   Pro řídící jednotku je k dispozici knihovna typových aplikačních programů, které pokrývají řízení standardních technologických celků. Tyto aplikační programy je dále možno přizpůsobit nastavením parametrů v konfigurační paměti EPROM.

   Řídící jednotky NK2000 lze zapojit do komunikačního systému s centrálním počítačem společně s dalšími typy řídících jednotek řady NORMIK.

Stáhněte si aktuální katalogové listy ve formátu PDF Na začátek ...