Ostatní výrobky

   Dále popsané výrobky jsou koncipovány z hlediska použití jako univerzální a lze je využít v nejrůznějších aplikacích.

AnaRel3AOS3SP16D .


Stáhněte si aktuální katalogové listy ve formátu PDF

AnaRel3

převodník analogového signálu na 3 kontaktní výstupy

   Vstupní analogový signál (lze zvolit napětí 0 až 10 V nebo proud 0 až 20 mA) ovládá stav třech výstupních relé. Podle zvoleného režimu se relé spínají sekvenčně nebo kombinačně.
   Výhodné použití je například pro řízení kaskády kotlů apod.

   Zařízení je určeno k zabudování do rozvaděče uchycením na DIN lištu.

Na začátek ...

AOS3

akustická a optická signalizace

   Zařízení je zabudováno v plastové krabičce a obsahuje piezoelektrickou sirénu, velkoplošnou signalizační LED, tlačítko pro zrušení akustické signalizace a svorky pro připojení externího tlačítka zrušení akustické signalizace.
   Pomocí zkratovacích propojek je možné zařízení nakonfigurovat podle konkrétních potřeb uživatele.

Na začátek ...

SP16D

signalizační panel

   Zařízení je zabudováno do plastové krabičky a obsahuje 32 signalizačních LED graficky sdružených do dvojic, které slouží k signalizaci libovolných stavů technologie. V zadní části krabičky je svorkovnice, pomocí které se připojuje napájení a vodiče pro jednotlivé LED.

Na začátek ...