Servis

   Jako výrobce a dodavatel číslicového řídícího systému klade naše firma důraz i na poskytování kalitních a rychlých servisních služeb.

   Proto nabízíme jednak běžný záruční i pozáruční servis a dále pro náročnější zákazníky nadstandardní služby v oblasti servisu:
  • stálou servisní službu se zaručeným limitním časem pro příjezd servisního technika od nahlášení poruchy (minimální doba pro příjezd technika je 4 hodiny)
  • preventivní prohlídky systému řízení
  • dálkové sledování řídícího systému a připojené technologie
Stálá servisní služba
   je určena především pro zabezpečení provozu řídících systémů a návazných technologií především v případech, kdy poruchové nebo havarijní odstavení řízené technologie na delší dobu může způsobit následné problémy. Tato služba je poskytována v několika variantách na základě uzavření servisní smlouvy.

Jednotlivé varianty se liší obsahem, časovým limitem pro příjezd servisního technika a způsobem úhrady.


Preventivní prohlídky
   slouží k periodické preventivní kontrole stavu celého systému řízení včetně čidel a akčních členů v návaznosti na řízenou technologii. Vedle kvalitní vyškolené obsluhy jsou předpokladem pro bezporuchový a úsporný provoz ovládaných technologií. Z hlediska správné funkce zařízení je výhodné provedení preventivní prohlídky např. před zahájením topné sezóny nebo před spuštěním chladicích zařízení na léto apod.


Dálkové sledování
   chodu řídícího systému a řízené technologie prostřednictvím modemu a telefonní linky včetně možnosti nastavení žádaných hodnot a aplikačních parametrů je vhodné v případě, že uživatel nemá trvale k dispozici vyškolenou obsluhu. Podmínkou této služby je přístupnost telefonní linky u zákazníka a modem instalovaný k řídící jednotce (instalace může být součástí této služby).

   Sledování je možno provádět automaticky nebo na vyžádání zákazníkem. Tato služba je poskytována v několika variantách na základě uzavření servisní smlouvy.   Po prohlédnutí Vašeho zařízení Vám rádi vypracujeme nabídku na optimální servis s ohledem na Vaše požadavky !